Nam Nguyen-Hoai

Hồ Chí Minh, Go Vap

Intro

Tôi có niềm đam mê thiết kế website, logo và những sản phẩm sáng tạo khác.

Services Offered

website

Offer
Tôi có khả năng dạy bạn cách thiết kế một website thông minh

Background
Tôi là chủ SmartWebsite.vn và nhiều website khác.

Knowledge level
Professional

$20/hour

Other Skills

Member References

Peer references are the cornerstone of our community.
Write Nam Nguyen-Hoai a reference to verify their skills.

Write Reference

Know someone that could use Nam Nguyen-Hoai's help? Share their profile!